Bejelentés


Dávid Sátra Dicséret


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Szavazás


LinkekÜdvözöllek honlapomonSzeretettel köszöntelek honlapomon.
Érezd jól magad és jó böngészést kívánok.
Honlapom azért jött létre mert szeretném bemutatni Isten nagyszerű munkáját itt Magyarországon és a nagy világban.
Remélem mindent megtalálsz amire keresztényként szükséged lehet.

Ki ez a Jézus?
Ő az, akinek hatalma van még a Halál felett
Máté Evangyélioma 6. rész 1. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.
2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
3. Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
8. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
9. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10. Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
13. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
16. Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.
17. Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;
18. Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
22. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.


Minden ember szeretne betegségek nélkül élni, szeretné hogyha az élete gyümölcsöző lenne, hogyha az anyagi javaival elfogadható anyagi körülményeket tudna magának és családjának teremteni. Az Úr úgy teremtett meg bennünket, hogy az életünket mi szabályozzuk. Mi döntjük el, hogy milyenek lesznek az életkörülményeink, mi döntjük el, hogy betegek leszünk-e, mi szabályozzuk az anyagi javainknak az alakulását, minden saját magunkkal kapcsolatos történést mi irányítunk.

Azt kérditek, hogy ez hogyan lehetséges? A kimondott szavaink által. Ez így az első hallásra furcsának tűnhet számotokra, mert hát milyen könnyű kimondani egy szót, és ez a könnyedén kimondott szó hogyan határozhatja meg a sorsunkat? Úgy, hogy a kimondott szavainknak teremtő ereje van. Az Úr nekünk is adott teremtő erőt. Minden ember szívéven ( és itt nem a fizikai szívünkről van szó ) megfogalmazódnak különböző dolgok, gondolatok, érzések. Ezeket a gondolatainkat aztán megformáljuk a nyelvünkkel és a szánkkal kimondjuk.

Amikor kimondjuk a közlendő gondolatainkat szavak vagy mondatok formájában már teremtünk is vele valamit. Kétfélét teremhetünk vele, jót vagy rosszat. Mindenki azt teremti meg a gondolataival ami a szívében van. Ha valaki jó szívű, segítőkész, hívő, akkor az ő kimondott szavai jó dolgokat fognak teremteni. Ha valaki rossz indulatú, gyűlölködő, haragos, hitetlen, akkor az ő szájából kijövő szavak rossz dolgokat teremtenek. Isten igéjét nyelvünkkel megformálva és a szánkkal kimondva az egy olyan szellemi erőforrás mely Isten képességét szabadítja fel bennünk.

Az Efézusbeliekhez írt levélben 5.1. azt az ösztönzést olvassuk, hogy " Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek".

Tanuljuk meg az Atya igéjeit szólni, utánozzuk Istent úgy mint gyermek az apját, mert ha így cselekszünk akkor hasonlóak leszünk hozzá. Jézus is azt cselekedte amit az Atya mondott neki.


Van egy kis testrészünk amiről a Biblia azt mondja, hogy a testünknek a legkisebb tagja. Ez pedig a nyelvünk. A legkisebb tag tudja a legnagyobb dolgokat végbevinni. A legnagyobb jótettet is, ami mindenkinek örömet okoz, de a legnagyobb pusztítást is ami mindenkinek szomorúságot és bánatot okoz. Ugyanaz a nyelv mond áldást és átkot is. A nyelv a leghatékonyabb fegyver a világon. A nyelvnek az ereje akár háborúkat is elindíthat amint már a történelem során volt is rá példa.

Isten is a szavával teremtett mindent. Minden ami a teremtett világban lett, az Ő szava által lett, és az ő szava is tartja fenn. Számunkra Isten szavának kell lenni a mértéknek és a mérvadónak és ebből a hitünkből soha nem szabad megrendülnünk. Számunkra az Isten szava az garancia mert ő maga áll mögötte.

Ami kijön a szánkon az elárulja, hogy kik vagyunk. Az ige is azt mondja, "amint vetek úgy aratok". Mindenki a beszédének a gyümölcsét eszi, ami lehet áldás de lehet átok is. Ami a szánkon kijön az meghatározza az életünknek és a halálunknak a körülményeit. A kimondott szavaink vagy átsegítenek az akadályokon vagy megkötöznek. A szívünk mindig nagyobb dolgok befogadására képes mint az értelmünk.

Sajnos sokszor az imáinkat is rosszul fogalmazzuk meg mert a problémáinkért és a kudarcainkért imádkozunk. Jézus mindig közvetlenül és célzottan a problémához szólt. A viharhoz, a hullámokhoz, a démonokhoz, a sátánhoz, és nem úgy mint Isten fia, hanem mint ember fia.

A beszédünk elárulja, hogy mi van a szívünkben. Amikor indulatosak vagyunk, káromkodunk, keserűek vagyunk, amikor belül valami nincs rendben, akkor először a szívedben kell rendet rakni. Amikor belül rend van akkor kedvesség, szeretet, könyörületesség, öröm tükröződik a viselkedésedben és a beszédedben. Minden ember megkapta a teremtő erőt az Úrtól legyen az hívő vagy hitetlen. A kettő között az a különbség, hogy a hívő ember jó dolgokat, a hitetlen pedig rossz dolgokat beszél.

A szívünkben lévő jó vagy rossz dolgok kijönnek a szánkon amivel jó vagy rossz dolgokat teremtünk. Ezek a teremtett dolgok viszont visszahatnak a belsőnkre, a szívünkre. Kölcsönhatásban van a szívünk a beszédünkkel. Tehát azzal amit mondunk vagy jót teszünk magunknak vagy rosszat. Vagy egészséget teremtünk magunknak vagy betegséget. Vagy áldást hozunk magunkra, családunkra, ismerőseinkre vagy átkot.


Luk. 6. 45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.

Ez az ige egyértelműen mondja, hogy a szívünkben lévő érzéseinket azt a szánkkal mondjuk ki, és kinek mi van a szívében, aszerint szól a szánk jó vagy rossz dolgokat.

Hogyha te meg akarod tudni, hogy milyen ember vagy figyelj a beszédedre, hallgasd meg milyen szavak jönnek ki a szádon, és aszerint döntsd el. A jó ember szívéből mindig jó dolgok teremtődnek, a rossz ember szívéből pedig rossz dolgok.Mark.11. 24. Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.


Isten beszéde szellemi törvény, ami éppoly hatékonyan működik mint más szellemi törvények. A szellemi törvények az emberek javait szolgálják, rendeltetésük, hogy megteremje számunkra a szükséges és kívánt dolgokat.

Az Úr jó sorsot szánt nekünk, és Ő szeretné hogy sikeresek legyünk, de ennek a sikernek a kulcsát a kezünkbe adta. Az egyik záron amit ez a kulcs nyit ez a felirat áll " Mennyország", a másik záron pedig az, hogy "pokol". A döntés lehetősége mindig a te kezedben van, hogy melyik zárba illeszted a kulcsodat, vagyis a beszéded által melyik ajtó nyílik ki neked.


A következőkben Jakab leveléből másoltam be egy részt."Aki beszédében nem vétkezik, az már tökéletes 31Testvéreim, ne akarjatok túl sokan tanítók lenni! Tudjátok, hogybennünket, tanítókat szigorúbban fognak megítélni. 2Azért figyelmeztet-lek benneteket, mert mindannyian sokszor vétkezünk. Aki a beszédében
nem vétkezik, az már tökéletes! Hiszen, ha a beszédén tud uralkodni, akkor az egész testét is uralma alatt tartja. 3A lovak szájába zablát teszünk, hogy
engedelmeskedjenek akaratunknak. Így a zablával a ló egész testét irányítanitudjuk. 4Vagy gondoljatok a hajókra! Lehetnek bármilyen nagyok, és
bármilyen erős szelek hajtják is őket, az irányításukhoz elég egy kis kormány: arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. 5Ugyanígy van a
nyelv is: bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van! Gondoljatok arra, milyen nagy erdőt tűzbe boríthat egyetlen lángnyelvecske! 6Bizony, a nyelv is olyan veszélyes, mint a tűz! Testrészeink közül a nyelvünkkel, vagyis a beszédünkkel tudjuk a legnagyobb bajt okozni, és a legsúlyosabb gonoszságokat elkövetni. Beszédünkkel tönkre tehetjük egész testünket és életünket. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat
bennünket. Miért? Mert a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg. 7Mindenféle vadállatot meg lehet szelídíteni: a madarakat, szárazföldi és
tengeri állatokat is. Sőt, az emberek meg is szelídítették őket. 8De a nyelvet senki ember nem tudja megszelídíteni, mert az maga a nyughatatlan
gonoszság, és tele van halálos méreggel. 9Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket,
akiket Isten a saját képére teremtett! 10Ugyanabból a szájból származik áldás és átok! Testvéreim, nem lenne szabad, hogy ilyesmi megtörténjen!
11Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jóízű, hol meg keserű víz folyik? 12Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a
szőlő fügét? Ugyanígy, édes víz sem eredhet sós forrásból."


Isten arra hívott el bennünket keresztényeket, hogy az Ő csatornái legyünk, az Ő beszédjét közvetítsük. Hogy a mi beszédünk ne a bűnnek, ne a hitetlenségnek, ne az ördögnek a csatornája legyen hanem a Szentléleknek a hitnek és az Isten beszédjének a közvetítője. Egy elmondott ima csak akkor lehet hatékony, ha Isten igéje szerint történik.

Képzeld el, hogy minden szónak egy külön magja van. Ezek a magok mind másféle gyümölcsöt teremnek. Ki milyen magokat vet el, annak a gyümölcsét eszi. Ki milyen szavakból állítja össze az imáját aszerint kerül az ima meghallgatásra és teljesítésre. A rosszul összeállított ima rossz dolgokat fog teremni. Ha azt akarod, hogy az imádból jó dolgok teremtődjenek, akkor olyan szavakból kell összeállítanod, hogy jó gyümölcsöket teremjen. Jó szavakból viszont csak az az ember tudja az imáját összeállítani akinek a szívében jó dolgok vannak. A hitetlen gonosz ember szájából csak rossz szavak jönnek elő aminek a hatása csak rossz ima lehet.

Viszont ha ez az ember hoz egy határozott döntést, hogy megváltozik, befejezi és lezárja ezt a fajta életvitelét, és mostantól az Isteni utat járja, akkor neki is van lehetősége, hogy a szívének, a belsőjének a tartalmát megváltoztassa, a régi rossz dolgokat kiürítse belőle és feltöltse az Isteni szeretettel, gondoskodással, segítőkészséggel. A megtért ember a továbbiakban az imájával már tud jó dolgokat teremteni, mert az imában összeállított szavak az Isten igéjének értelmében történnek. Az imáink a hitünk által működnek. Az ima nem működik hit nélkül, viszont a hit ima nélkül is működik.Hogyha téged valaki ellenségének tart, akkor azt az embert és az életét meg kell áldanod, mert neki nincs más esélye a megmenekülésre. Ha nem ezt tesszük, ha mi is rossz dolgokat mondunk rá ezzel mi taszítjuk őt még rosszabb helyzetbe, nem beszélve arról, hogy ezzel a fajta beszéddel magunknak is rosszat teszünk.

Ha mindig jó dolgokat mondunk, ha a dolgoknak mindig a jó oldalát nézzük, akkor minden meg fog változni a környezetünkben, természetesen jó irányban.A sátán tudja, hogy a szavainkban teremtő erő van, ezért ültet el az elménkben betegségeket, kételyeket, félelmeket, mert tudja hogyha rábólintunk akkor már el is fogadtuk ezt a sok rossz dolgot. Pl: ha sátán valakinek az elméjébe beleülteti, hogy fáj a feje és az a valaki rábólint és azt mondja "jaj de fáj a fejem" azzal már el is fogadta ezt a fejfájást. Sose bólints rá semmilyen betegségre, mert Krisztus a kereszten a betegségeinket is magára vette. Ne a tünetekre nézz, hanem a hit fejedelmére Jézusra.


Mondd el a következőket ha fáj valamid:

- Jézus sebeiben meggyógyultam, ezért aztán nem fogadom el semmilyen betegségedet sátán, jobb ha nem is erőlködsz tovább.

- Isten igéjének értelmében nem vagyok beteg. Jézus elvette a betegségeimet, elhordozta helyettem, ezért én elveszem a gyógyulásomat Isten igéjén keresztül.

- Jézus nevében követelem a gyógyulásomat.

- Isten azt akarja, hogy jól legyek. / többször ismételni ...../

- Legyőzöm a világot mert Istentől születtem. / többször ismételni..../Ha valamilyen igényünk van, ha valamit szeretnénk megkapni, azt hittel ki kell folyamatosan mondani a szánkkal. Jézus azt mondta "meglesz néki amit mondott" Tehát ha valaki hittel kimondja a kívánságait az meglesz neki.

Mit jelent az, hogy hittel kimondani? Az igében ez áll " a hit hallásból származik a hallás pedig Isten beszédéből".Hogyan hozzuk működésbe a hitünket? Jézus azt mondja:


Máté 17. 20. Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.


Ezért kell elhinnünk, hogy minden amit mondunk bekövetkezik. A hitnek a beszéde az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát, ha valaki elhiszi, hogy van Isten, elhiszi, hogy Jézus itt élt a földön, meghalt értünk és hústestben feltámadott akkor ezt hitnek nevezzük, mert mindezt ugyan nem láttuk, de a szívünkben meg vagyunk róla győződve és ott van a bizonyossága annak, hogy ez így történt.

Higgyünk abban, hogy mindaz amit kimondunk bekövetkezik, és ez aktiválni fogja bennünk Isten hitét.


Ne a problémákért imádkozz hanem mondd ki a választ. A válasz a megvallásban rejlik. Ha hiszed és megvallod amit az ige mond, PL: hogy az a hegy beleesik a tengerbe, akkor az a "probléma" megoldódik mert "elmozdul". Tekints úgy a problémáidra, hogy megoldódtak. Lásd úgy a hit szemével, hogy már nincs probléma mert megoldódott. A hegyhez szólj, hogy "mozduljon és ugorjon a tengerbe" .Ne úgy kérd az imában , hogy "hát én próbálom arrébb mozdítani de nem megy".Az Istenkáromlásról szeretnék egy pár gondolatot leírni.

Istenkáromlásnak nem azt nevezzük amikor csúnya szavakkal, káromkodással beszélnek Istenről, hanem amikor valaki az Isten igéjével ellentétes dolgokat hirdet vagy tanít. Amikor csúnya szavakat mondanak Istenre azt a Biblia "ocsmány beszédnek" hívja. Ilyen dolgokat csak azok az emberek tesznek akik belül romlottak és a szívükből rossz dolgok teremtődnek. Az mondja a Biblia, hogyha valaki a beszédében nem vétkezik az már tökéletes, hiszen ha a beszédjét tudja uralni akkor az egész testét is az uralma alatt tudja tartani.

Sok ember szeretne gyógyulni de a gyógyulás magját soha nem ülteti el, így hát a mag soha nem is fog termést hozni mivel nem lett elültetve. A magból termés csak Isten igéje által lesz. Isten, akar bennünket meggyógyítani csak ehhez egyet kell érteni az igéjével. Az ige és a hit működik, nem az imánk. A hitünket nem tudjuk működésbe hozni az imánkkal, de az ima a hit hatására működésbe lép. A hit viszont működik ima nélkül is.


A nyelv a létező gonoszságok összessége, mert minden rosszban ( Pl: varázslás, okkultizmus, indulatok, harag stb...) ott van. Aki ilyen dolgokat beszél az kérje az urat, hogy tisztítsa meg a nyelvét, beszédét az Ő vérével és ezzel meg fog tisztulni. Mert hogyha a beszédünk tiszta lesz, akkor tiszta lesz az egész testünk is.

Az Isten igéje azt mondja, hogy az ember minden hivalkodó beszédéért számot fog adni az Istennek. Szavaink a mennyben feljegyzésre kerülnek, rögzítve vannak mint egy magnószalagon a zene. De úgy ahogy egy zenét le lehet törölni úgy a bűneink is törölhetőek. A törlésnek a gombja pedig Jézus kezében van, és ez akkor lesz megnyomva, hogyha kérjük, hogy Jézus vére törölje el a bűneinket.Kenneth Hagin " Helyes és helytelen gondolkodás"c. könyvében van egy rész ami így hangzik: " Akik rosszul gondolkodnak azok rosszul is hisznek, és akik rosszul hisznek azok rosszul cselekszenek" . Kérlek fogadjátok meg Kenneth Hagin könyvének idézetét.


Ha az igét elutasítod vagy megveted azzal utat adsz a sátánnak az életedben. Ha az ige szerint élsz akkor a sátánnak semmi köze nem lehet hozzád.


Ezt az írásomat Máté evangéliumának 15. fejezetének egy pár igéjével szeretném zárni.

Máté 15.

11. Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.

18. A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.

19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások

20. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!